Bør staten finansiere private selskapers oljeleting?

Se opptak av Agendamorgen med debatt om det norske oljeskatteregimet. Innledere og debattanter: Oljeanalytiker i Nordea Thina Saltvedt, WWFs Nina Jensen og Energi og Klimas Anders Bjartnes, m.fl.