Bør staten finansiere private selskapers oljeleting? – Energi og Klima

Bør staten finansiere private selskapers oljeleting?

Se opptak av Agendamorgen med debatt om det norske oljeskatteregimet. Innledere og debattanter: Oljeanalytiker i Nordea Thina Saltvedt, WWFs Nina Jensen og Energi og Klimas Anders Bjartnes, m.fl.

Denne artikkelen er over 2 år gammel.

Den norske staten tar stor økonomisk risiko ved ny oljeleting, gjennom blant annet gunstige avskrivingsregler, friinntekt og leterefusjonsordning for selskaper som ikke er i skatteposisjon. Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft og Grønn Skattekommisjon har anbefalt å vurdere endringer i innrettingen av oljeskatteregimet.

Blant spørsmål som ble tatt opp på møtet:

  • Er det på tide at oljeselskapene selv tar mer av risikoen?
  • Svekkes risikovurdering ved nye usikre prosjekter når staten tar så stor del av regningen?
  • Hvordan vil endringer i energimarkedet, en fallende oljepris og Paris-avtalen påvirke etterspørselen etter petroleumsprodukter i framtida og hva betyr dette for lønnsomheten på norsk sokkel?

Innledere og debattanter: Olav Fjell (styreleder i Moelven og Statkraft), Frode Alfheim (forbundsleder i Industri og Energi), Henrik Thorgersen Tveter (fagsjef i WWF Norge), Thina Saltvedt (senior oljeanalytiker i Nordea Markets), Anders Bjartnes (redaktør for Energi og Klima) og Nina Jensen (generalsekretær i WWF Norge).

Bli abonnent!

Kommentarfeltet er stengt.