Arendalsuka: Omstilling – Norge i grønt, hvitt og blått?

Hvordan skal vi skape de nye, grønne arbeidsplassene som skal sikre fremtidens velferdsstat? Debatt fra Arendal med bl.a. Torbjørn Røe Isaksen, Espen Barth Eide, Lan Marie Nguyen Berg, Thina Saltvedt, Tore Furevik, Anita Krohn Traaseth og Eirik Wærness.