Spirprisen - Energi og Klima

Spirprisen

spir_vignett_full

Nasjonal pris for klimateknologi og fornybar energi

Om Spirprisen

    SPIR er en nasjonal klimateknologi- og fornybarpris som ble delt ut første gang i 2013. Prisens formål er å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak.

Samarbeidspartnere