#Klimafrokost: Hvordan halvere utslippene fra norsk transport på 13 år? - Energi og Klima

#Klimafrokost: Hvordan halvere utslippene fra norsk transport på 13 år?

Hva skal til for å halvere utslippene fra norsk transport innen 2030? Se opptak av frokostmøte med politikere, forskere og transportbransjen.

Denne artikkelen er over 2 år gammel. 1 kommentar

Transportsektoren i Norge slipper ut om lag 15 millioner tonn CO2 per år. Utslippene fra veitrafikken må minst halveres innen 2030 om vi skal nå de norske klimamålene. Hvordan får vi dette til? Dette ble diskutert på #klimafrokost i Oslo onsdag 11. januar.

Les nyhetsartikkel fra møtet: Tungtransporten, den store x-en i transportskiftet.

Innledere og debattdeltakere: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), stortingsrepresentantene Rasmus Hansson (MDG), Marianne Marthinsen (Ap) og Abid Raja (Venstre), forsker Kjell Werner Johansen fra Transportøkonomisk institutt, administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund, direktør Stein Inge Liasjø i Enova, kommunikasjonssjef Anita Svanes i Volkswagen Norge og generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening.

I innleggene og diskusjonen drøftet vi blant annet:

 • Hvordan når vi målet om at det bare selges nullutslippsbiler etter 2025?
 • Avgifter, subsidier og reguleringer er virkemidler som allerede er i bruk. Hvordan kan disse treffe enda bedre?
 • Hva slags politikk trenger tungtransporten for å redusere egne utslipp?
 • Hvilke konsekvenser bør behovet for kutt i CO2-utslippene få for veiutbyggingen i Norge?

Møtet ble arrangert av Norsk Klimastiftelse og Norsk Elbilforening.

Vi støtter Energi og Klima:

Bli abonnent!

Én kommentar

 1. Stein Bjørnar Jensen

  Stein Bjørnar Jensen

  Frokostmøtet om hvordan kutte 50% av utslippene fra norsk transportsektor inneholdt mange gode innlegg, men ble dessverre skjemmet av en vanlig skitkasting mellom politikerne i det avsluttende panelet. Jeg kom ikke til møte for å høre på valgkamputspill, men å høre på diskusjoner om den enorme utfordringen vi har dersom transportsektoren skal kutte i den størrelsesorden det er sagt innen 13 år.

  Som en konklusjon fra dette møtet er jeg ikke særlig optimistisk når det gjelder å nå dette målet. Dersom vi holder oss til veitrafikken hvor mer en to millioner beslutningstakeres valg vil være avgjørende for fremtidens bilpark. Hva skal til at flertallet av disse i løpet av få år kun skal kjøpe nullutslippsbiler og samtidig kanskje skrote sin fossilbil som er i god stand? Nesten halvdelen av bilparken er yngre enn 7 år og i gjennomsnitt levetid av norske biler levert til hugging er nesten 20 år. Selv om det blir forbud å selge nye fossilbiler etter 2025, kan det vel neppe bli forbudt å kjøre eller å videreselge sin sine gamle dieselbil. Vi hugger i dag ca. 130000 biler i året og med en slik takt vil det ta 20 år å kvitte oss med alle fossilbilene selv om det allerede fra i dag ble forbudt å kjøpe nye fossilbiler.

  El-bil foreningens våte drøm for noen år inn i fremtiden ble nevnt å være 400 000 el-biler. Det er fullt ut mulig, men hvor mye utslippsreduksjon vil dette bety? Antar vi at disse nye el-bilene erstatter gamle biler og ikke kommer i tillegg til familiens fossilbil, vil vi kunne forvente et redusert utslipp fra veitrafikk på rundt 800 000 tonn CO2 eller omlag 8% av utslippene fra dagens veitransport.

  Vi trenger teknologiutvikling, men det er ikke nok. For å få til denne omstillingen trenger vi til en annen organisering av samfunnet, hvor vi bor og hvor vi arbeider. Det hadde vært interessant å få diskutert hele det brede spektret. Kanskje det kan bli tema for et annet frokostmøte?

Kommentarfeltet er stengt.