Uvissheten og handlekraften

Klimaforskningen har gitt vår tids beslutningstakere en enorm utfordring. Og et helt nytt utsiktspunkt.