Truet av havet

I det sørvestlige Stillehavet truer havnivåstigningen eksistensen til de lavtliggende øynasjonene.

2°C_Majuro; March; Barricade created to keep the waves away during the ‘3 March’ extreme King Tide event_foto- Are Erik Brandvik_UiB
Improvisert barrikade på Majuro, Marshalløyene, for å holde bølgene unna under den ekstreme «King Tide» den 3. mars 2014. foto: Are Erik Brandvik, UiB