Svalbard er et termometer på naturlige og menneskeskapte klimaendringer

Er varmerekordene på Svalbard et resultat av menneskeskapte klimaendringer eller er de et utslag av naturlig variabilitet? Trolig snakker vi om en uvanlig kombinasjon av begge deler.

Islagt fjord på Svalbard i 2013. FOTO: Jostein Bakke, UiB og Bjerknessenteret

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet