Solenergi: Billigere, raskere, større

Solenergi har blitt mye billigere og vokst mye raskere enn de fleste trodde var mulig for få år siden. Likevel har vi bare sett begynnelsen, mener Gabriella Tranell, professor ved Institutt for materialteknologi på NTNU.

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet