Skole - Energi og Klima

Skole

Velkommen til skolesidene til 2°C! Her finner du skreddersydde undervisningsopplegg, ressurser og tema tilpasset læreplanens kompetansemål.

Velkommen til våre ressurssider! Sidene er utviklet for å bidra til enklere bruk av 2°C-magasinet samt ressursene fra tograder.no i undervisningen. På disse sidene finner du forslag til undervisningsopplegg knyttet til kompetansemålene i læreplanen. Oppgavene er fordelt på foreløpig tre fag for 1. klasse på videregående: Naturfag, samfunnsfag og geografi.

Dette er ikke til hinder for å benytte oppgavene for andre trinn, eller i andre fag. Oppgavene er utviklet med tanke på at de skal kunne brukes på forskjellige temaer og fag, og de vil kunne passe inn i ulike undervisningsopplegg som du som lærer lager til dine elever. Derfor ligger en oversikt over de forskjellige oppgavene på siden oppgavesamling.

Bor du i Vestland?

Norsk klimastiftelse, Raftostiftelsen, Universitetsmuseet og VilVite samarbeider om tverrfaglig klimaundervising til skoler. Vi har alle fokus på klima og bærekraftig utvikling, men fra ulike synsvinkler. Her kan du lese om hvilke tilbud din klasse kan delta på i Bergen, og knytte besøket/besøkene til relevant og dagsaktuell fagstoff om klima fra 2°C-magasinet og vår nettportal.

Du kan velge ett eller flere av tilbudene, besøke dem i løpet av ett skoleår eller fordele besøk over flere skoleår. Vi håper dette kan være spennende for deg og dine elever.

Raftostiftelsen

Raftostiftelsen har i samarbeid med Impact Hub og Bærekraftige liv utviklet «Fremtidspiloten – en løsningsorientert klimaundervisning» for videregående skoler. Les mer her.

Raftostiftelsen inviterer skoleklasser  fra 9. klasse og opp til besøk på Raftohuset for et tre timers opplegg om klimaendringer og menneskerettigheter. Les mer her.

Universitetsmuseet

Kommer

VilVite

Kommer

Høsten 2019 ble nye læreplaner for grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående lagt frem, og fra høsten 2020 er det de som gjelder. I overordnet del av læreplanverket heter det at «Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet» og at «Vi behøver kunnskap, etisk bevissthet og teknologisk innovasjon for å finne løsninger og gjøre nødvendige endringer i levesettet vårt for å ta vare på livet på jorda.»

Elevene skal utvikle bevissthet om hvordan menneskets levesett påvirker naturen og klimaet, og dermed også våre samfunn. Skolen skal bidra til at elevene utvikler vilje til å ta vare på miljøet.

Overordnet del av læreplanverket

Har du kommentarer eller innspill?

Vi vil veldig gjerne ha tilbakemelding på bruken av oppgavene. Har du innspill til hvordan vi kan forbedre dem, eller en god erfaring du ønsker å dele? Ta kontakt med prosjektleder Tone Bjørndal på tone.bjorndal@klimastiftelsen.no eller fyll inn skjemaet under.