Prosjektet <2°C gir oppdatert kunnskap om klimaendringer og energiomstilling.
halvert_mengde_sjois
isalbedo