Sårbarhet og tilpasning

Mer ekstremvær, trusler mot matvaresikkerhet og risiko for vannmangel. Her er kortversjonen av FNs klimapanels rapport om klimaendringenes virkninger.

Risikoen for tørke og andre alvorlige klimaendringer øker med CO2-innholdet i atmosfæren. Bildet er fra Utah i USA.

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet