Sårbarhet og tilpasning

Mer ekstremvær, trusler mot matvaresikkerhet og risiko for vannmangel. Her er kortversjonen av FNs klimapanels rapport om klimaendringenes virkninger.

utah_toerke
Risikoen for tørke og andre alvorlige klimaendringer øker med CO2-innholdet i atmosfæren. Bildet er fra Utah i USA.