Polhavet smelter

Sommeren 2012 ble det målt mindre sjøis i Arktis enn noen gang.

halvert_mengde_sjois
Utstrekning av sjøis i Arktis 16. september 2012 (lys skravering). Den røde linjen viser gjennomsnittlig utbredelse for september i perioden 1979-2000 (kilde: NSIDC)