Omsorgshorisonten

Vi mangler ikke penger, vi mangler ikke teknologi. Vi mangler politisk vilje. Og politisk vilje beror på folkets vilje. Når folk bryr seg, handler politikerne.

Erik Solheim, Head of UN Environment, participates in the largest beach clean-up in history at Versova Beach Clean-Up in Mumbai, India. (C) RedBox Filmers

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet