Ny selvforsterkende effekt gir mindre is i Arktis

Sjøisen i Arktis er blitt tynnere, og med det har det oppstått en ny selvforsterkende effekt. Økt påvirkning av varmt, atlantisk vann gir redusert isdekke nord for Svalbard.

Her setter oseanografene ut et instrument som skal måle innstrømmingen av Atlantisk vann til området nord for Svalbard. Måleren måler strøm ned til ca 500 m dyp, og målte sammenhengende i 4 uker, mens den drev passivt med isen sørvestover. Foto: Lars Henrik Smedsrud

Vi støtter <2°C-prosjektet