Ny giv for klimatilpasning etter Paris

Klimaavtalen fra Paris gir en klar melding om at klimatilpasning må inkludere både privat og offentlig sektor, regionalt og lokalt. En konferanse i Bergen i august skal ta tilpasning videre i et nordisk perspektiv.

15685271522_b44c56fe0b_o

Erna Solberg ser på konsekvensene av flom på Vestlandet 1. november 2014. Siden havnivået stiger jevnt og trutt, vil alle variasjoner i vannstanden i framtiden nå et høyere nivå, skriver artikkelforfatterne.