Ny forskning: Regional CO2-skatt på skipsfart – fungerer det?

Forskere fra NHH og NTNU har bygget en modell som har testet ulike utslippsskatteregimer for internasjonal skipsfart. I noen scenarier fungerer skattene etter hensikten. Andre ganger jukser shippingselskapene – med økte utslipp som resultat.

Louis_Vest_CC_BY_NC
Tankskip i soloppgang i Mexico-gulfen. – Rundt 90 prosent av internasjonal varehandel globalt omfatter frakt over sjø. Hvis vi snakker om internasjonal transport av gods i stort volum, som for eksempel olje, er maritim transport den eneste økonomisk levedyktige ferdselsveien. Uheldigvis krever dette store skip som i dag er store utslippskilder av CO2, sier forsker Yewen Gu ved Norges Handelshøyskole.