Når demningen brister

En plutselig flom av smeltevann fra Grønland kan sette et lokk over havsirkulasjonen og bremse Golfstrømmen.

Vi støtter <2°C-prosjektet