Klimatrusselen er den største 
utfordringen vår generasjon står overfor

Åpningssetningen i dette forordet er den samme i år som i fjor: Klimatrusselen er den største utfordringen vår generasjon står overfor.

2°C_2013_forside_web