Klimastatus 2016: Den globale oppvarmingen og konsekvensene

Jorden er nå i snitt 1 grad varmere enn i førindustriell tid, i historisk perspektiv en meget hurtig og stor klimaendring. Oppvarmingen er ujevnt fordelt geografisk, med høyere temperaturer i landområder og i Arktis.

390971_jansen08_None

Professor Eystein Jansen ved Bjerknessenteret og UiB (foto: Eivind Senneset, UiB).