Klimaendringer gjorde det hett

Menneskeskapt oppvarming øker sannsynligheten for hetebølger, tørke og ekstremnedbør. Men klimaendringer kan ikke få skylden for alle hendelser.

figurs15verdenskart_ek
Verdens temperaturkart 2013.