Klimaendringer alene forklarer ikke vårt ekstremvær

Svingninger i vintertemperaturer de siste 30 årene må i hovedsak forklares med naturlige variasjoner.

Storm i Bergen, januar 2015. Foto: Jerry Tjiputra

Vi støtter <2°C-prosjektet