Karbonfangst og -lagring – hvor går verden, Europa og Norge?

Karbonfangst må gjøres lønnsomt. Lover, reguleringer og incentiver er nødvendig for å utvikle modeller som gjør det økonomisk bærekraftig å rense og lagre CO2.

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet