Karbonbudsjettet og sjansen for å klare togradersmålet

Rundt 80 prosent av de fossile energireservene (olje, gass, kull) må forbli ubrukt hvis verden skal klare å holde global oppvarming under to grader. Klimagassutslippene bør halveres fra dagens nivå innen 2030 og kuttes til null like etter midten av århundret.

Fig_10AogB(Science)

Figur 10. Fremtidige utslippsbaner for CO2 og B. korresponderende sannsynlighet for å nå forkjellige temperaturmål ved år 2100.
Fra Fawcett et al. 2015. (Med tillatelse til gjenbruk av American Association for the Advancement of Science)