Issmelting i Arktis: Stadig på høyt nivå

Data og grafikk om issmeltingen i Arktis.

Vi støtter <2°C-prosjektet