Innsikt: Når det blir for dyrt å holde varmen

Mellom 10 og 20 prosent av briter lever i energifattigdom. Løsningen er å hjelpe folk med å spare energi, men ikke all politikk er like effektiv, sier professor Simone Abram.

Martin Pettitt_BY
Mellom 10 og 20 prosent av briter lever i energifattigdom, og bruker da en uforholdsmessig stor andel av inntekten sin på varme og strøm.