Hydrogenvei til Japan

Med tilgang på fornybar kraft, naturgass og lagringsplass for CO2, kan Norge bli en stor leverandør av grønn hydrogen. For eksempel til et land som Japan.

Skisse av skip for transport av store volumer hydrogen (foto: Kawasaki Heavy Industries/Sintef).

Vi støtter <2°C-prosjektet