Havstrømmer styrer CO2

At havet bremser global oppvarming ved å ta opp CO2 fra luften, er ren kjemi. Men for å finne ut hvor mye havet bidrar, må man ta hensyn til at det er i bevegelse. Friederike Fröbs doktorgrad viser at både vær og havstrømmer påvirker resultatet.

snacs_2015-44_utsnitt1
Både vær og havstrømmer påvirker hvor mye CO2 havet kan ta opp fra atmosfæren. Foto: Friederike Fröb