Hardangerjøkulen kan smelte vekk i løpet av dette århundret

Det tar lengre tid å bygge opp en bre enn å smelte den ned. En ny studie ledet av Henning Åkesson ved Bjerknessenteret viser at Hardangerjøkulen er eksepsjonelt følsom for klimaendringer.

hardanger

– Det som er spesielt med Hardangerjøkulen og andre lignende platåbreer, er deres flate topografi. Alle som gått på ski opp Hardangerjøkulen på 17. mai vet dette godt. I starten er det forholdsvis bratt, men høyere opp går ting mye enklere, sier Åkesson. Foto av Blåisen i 2015: Atle Nesje