Forskning og næringsliv for en bærekraftig verden

FNs bærekraftmål beskriver store samfunnsutfordringer som påvirker klimapolitikk, forskning og næringsliv i alle verdens land. Hvis vi skal nå målene innen 2030, må forskningen skape mer enn ny og bedre teknologi. Vi må også gjøre folk og næringsliv i stand til å ta de riktige valgene.

Forsøpling

Cirka åtte millioner tonn plastsøppel hives hvert år i hav og innsjøer.