Fornybarsamfunnet har mange fortrinn

Bedre klima, bedre helse, bedre energisikkerhet, mindre fattigdom. En utfasing av kull, olje og gass vil ha en rekke fordeler. Omstillingen blir ikke dyrere enn om verden fortsetter med fossil energi.

Vi støtter <2°C-prosjektet