Ferskvannet som forsvinner

Ferskvann er en begrenset ressurs, og mange storbyer sliter med å skaffe nok rent vann til innbyggerne sine. Klimaendringene kan bidra til å gjøre problemene verre. Hva kan vi gjøre?

Cape Town er bare én av flere millionbyer som sliter med vannforsyningen sin.

Vi støtter <2°C-prosjektet