Et nytt bilde av den siste istiden

Hvor mye av Europa var dekket av is? Se animasjon basert på stort forskningsarbeid om den siste istiden.

Vi støtter <2°C-prosjektet