Et Norge i endring

Med sin plassering mellom det arktiske nord og et varmere klima i sør, er Norge preget av store naturlige klimasvingninger. Likevel begynner klimaendringene å avtegne et tydelig mønster.

TREKKER SEG TILBAKE: Med 300 000 besøkende i året er Briksdalen
en av landets store turistattraksjoner. Breen har trukket seg kraftig
tilbake de siste årene. Bildet er tatt under måling av brefronten i 2012.
Foto: Atle Nesje, Bjerknessenteret

Vi støtter <2°C-prosjektet