En revolusjon i fornybar transport

Entusiasmen er stor over at hydrogenbilen er på vei til det norske markedet. Fyllestasjoner skal bygges, og småkrafteiere håper å bli en viktig energileverandør.

Hydrogen fra vannkraft? Småkraftforeningas leder Knut Olav Tveit fyller opp tanken (foto: Småkraftforeninga)

Vi støtter <2°C-prosjektet