Ekspertintervjuet: Trenger landbruket å kutte utslipp?

Etter at EAT-Lancet-rapporten kom forrige uke, har diskusjonen om mat og klima blusset opp igjen. Kan vi nå klimamålene uten å røre landbruket? Og hva skjer med maten vår når kloden blir enda varmere?

Birgit_Fostervold_by_nc_nd
Norsk storfe på utmarksbeite nær Grimstad.