Ekspertintervjuet: Slik jobber klimaforskerne

Når politikere vedtar at vi skal jobbe for å begrense den globale oppvarmingen, gjør de det etter råd fra klimaforskerne. Men hvordan vet forskerne at jorden varmes opp?

Lance i isen

Et helikopter frakter klimaforskere til forskningsfartøyet R/V Lance, som ligger fastfrosset i isen utenfor Svalbard. For at klimamodellene skal være mest mulig nøyaktige, er de avhengig av store mengder data – ofte hentet fra ugjestmilde steder. (Foto: Algot K. Peterson)