Ekspertintervjuet: Kan NET redde oss?

Skal vi nå klimamålene, må vi bruke teknologi som lar oss fange mer karbon enn vi slipper ut. Men er det realistisk? Helene Muri har sett på alternativene.

36762810971_b203c52b4f_k
Elefantgress er en av flere arter det eksperimenteres med som vekst til bioenergi med karbonfangst og -lagring. Her fra en forsøksgård i Des Moines, Iowa, USA. Det vil imidlertid kreve urealistiske mengder BECCS for at halvannengradersmålet skal komme innen rekkevidde. – Det finnes ingen negativ utslippsteknologi som er nok alene til å nå utslippsmålene, forteller Helene Uri.