Ekspertintervjuet: ACER og Grunnloven

Kreves det kvalifisert flertall i Stortinget for at Norge skal delta i ACER? Det er et av stridspunktene i debatten om Norges forhold til EUs felles indre kraftmarked. Professor Tarjei Bekkedal forklarer her hvorfor han mener det ikke kreves – og hvorfor jurister er uenige om det.

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet