Ekspertintervjuet: Vippepunkter i biologiske systemer

Vippepunkter i klimasystemet kan virke enkelt nok å begripe. Når biologiske systemer er involvert, blir det straks mer komplisert.

Mannskaper fra den brasilianske
miljøvernetaten IBAMA slåss mot
skogbrann i Amazonas, her fra
sommeren 2019.

Vi støtter <2°C-prosjektet