Ekspertintervjuet: Utslippsfeilen som forplantet seg

Utslippsfeilen som ble oppdaget i fjor er nå rettet. Men det er først og fremst andre årsaker til at utslippsfallet ikke er så imponerende i år, forklarer Robbie Andrew.

6389316909_f882e6a142_k
Fiskefartøy på Røst. Gjennom en årrekke har salg av marin gassolje blitt underrapportert til SSB, som derfor har beregnet feil utslippstall for Norge. I de foreløpige utslippstallene for 2020 som ble offentliggjort 8. juni, ble derfor flere tidsserier med korrigerte data offentliggjort samtidig.