Ekspertintervjuet: Penger spart og tjent med batterier i el-nettet

Batterier som kobles til el-nettet kan gi mer stabil spenning i nettet, løse praktiske problemer og spare nettselskaper og enkelte strømkunder for store summer. SINTEF-forsker Kjersti Berg forklarer.

Et av verdens største batterianlegg som er koblet til el-nettet: Hornsdale Power Reserve i Sør-Australia. Foto: NTB/Reuters/David Gray

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet