Ekspertintervjuet: – Også gassen skal fases ut

Norsk gass skal ikke ta over for europeisk kull. Naturgassen skal også fases ut. Blir den til blått hydrogen, kan det stille seg annerledes, alternativet er å la gassen ligge, ifølge professor Anne Neumann ved NTNU.

Trollfeltet er det
største gassfunnet
på norsk sokkel
noensinne. Men Europa planlegger å fase ut gassen. Dersom gassen fra feltet brukes i stedet til å produsere blått hydrogen, kan forlenge levetiden for norsk gassproduksjon. Men timingen må være riktig, og vi bør ikke satse alt på blått hydrogen heller, mener professor Anne Neumann.

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet