Ekspertintervjuet: – Langt fra ord til handling i Russland

Når Russlands president Putin lover utslippskutt, er det fordi han sammenlikner dagens Russland med Den russiske sovjetrepublikken i 1990. I praksis aksepterer han da økte utslipp, forklarer Anna Korppoo ved Fridtjof Nansens Institutt.

vladimir putin
President Vladimir Putin fra et møte i Russlands sikkerhetsråd i mars i år. Putin erklærte i september at han ville beordre landets regjeringen å jobbe for å nå Paris-målene, men det var gitt et utslippsmål som ligger høyere enn Russlands utslipp i dag. Foto: Kremlin.ru