Ekspertintervjuet: Klimaendringene kan gi nye sykdommer og økt smittespredning

Norge skal bli villere, varmere og våtere. Det kan bety flere farlige virus, bakterier og sopper, og nye smittebærende insekter og dyr.

IMG_6488
I denne flyktningeleiren i Juba i Sør-Sudan bodde det 38.000 mennesker da bildet ble tatt i 2018. Et varmere klima kan føre til økt migrasjon, som igjen kan gi sykdomsproblemer fordi folk samles tett i flyktningleirer, forteller Madelaine Norström. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen