Ekspertintervjuet: Klimaendringene kan gi nye sykdommer og økt smittespredning

Norge skal bli villere, varmere og våtere. Det kan bety flere farlige virus, bakterier og sopper, og nye smittebærende insekter og dyr.

I denne flyktningeleiren i Juba i Sør-Sudan bodde det 38.000 mennesker da bildet ble tatt i 2018. Et varmere klima kan føre til økt migrasjon, som igjen kan gi sykdomsproblemer fordi folk samles tett i flyktningleirer, forteller Madelaine Norström. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

Vi støtter <2°C-prosjektet