Ekspertintervjuet: Hvordan snu vinden i vindkraftdebatten?

I flere europeiske land blir debatten om fornybar energi stadig mer polarisert. I Tyskland har tankesmien Agora Energiewende forsøkt å finne ut hvorfor det skjærer seg og hva som kan gjøre debatten mer konstruktiv.

Skal vindkraftdebatten snu, må man lytte til innvendingene fra de som lever i nærmiljøet til turbinene. Og den økonomiske gevinsten fra vindkraften bør først og fremst tilfalle dem som har anleggene i nabolaget sitt, ikke en kraftprodusent som kommer utenfra, sier Fabian Zuber. Debatten om fornybar kraft – spesielt vindkraft – har hardnet i både Norge og Tyskland. I en ny rapport utgitt av Agora Energiewende har han forsøkt å finne ut hva som gikk galt, og hvordan diskusjonen kan bli konstruktiv igjen.

Vi støtter <2°C-prosjektet