Ekspertintervjuet: Hvor klimavennlig er vareleveringen?

Vi handler på nett som aldri før, men hva er klimaeffekten av alle bilene som kjører pakker rundt til oss? Og hvordan kan vi løse vareleveringen på en måte som gir mindre utslipp og bedre bymiljø?

NTB_7IGYxYM5N8U
Nye varebiler som er ankommet Drammen havn. Stadig flere av disse er elektriske, men elektrifisering løser ikke alle problemene økt varehandel medfører. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB