Ekspertintervjuet: Et sært skille blir enda særere

Det særnorske skillet mellom oljepolitikk og klimapolitikk blir vanskeligere å opprettholde og mer kontroversielt, tror Klaus Mohn.

Heidrun-feltet og de andre feltene på Haltenbanken er blant eksisterende olje- og gassfelt som er aktuelle for elektrifisering. Elektrifisering kan forlenge levetiden på gamle felt, og det må tas med i betraktningen om man skal vurdere om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt eller ikke, ifølge økonomiprofessor og UiS-rektor Klaus Mohn.

Vi støtter <2°C-prosjektet