Ekspertintervjuet: En faktasjekk om ACER

ACER kan ikke pålegge Norge å bygge utenlandskabler. Men kan EU ta kontroll over vannkraften gjennom ACER? Jussprofessor Henrik Bjørnebye går gjennom denne og fem andre påstander om ACER.

Sysendammen i Eidfjord kommune. Sysenvatnet er hovedmagasin for Sy-Sima kraftverk. Ifølge flere ACER-motstandere vil energiressurser fra dette og andre kraftverk styres fra Brussel hvis vi ikke melder oss ut av EU-organet. – Det er ikke riktig, sier jussprofessor Henrik Bjørnebye.

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet