Ekspertintervjuet: Derfor sliter korallene

Tropiske korallrev på grunt vann utsettes stadig oftere for bleking. Men alle koraller trues av havforsuring. Også i kalde havområder, forteller forsker Tina Kutti ved Havforskningsinstituttet.

Bildet er fra 2016, nær Heron Island på Det store barriererevet utenfor Australia. Dette året ble deler av revet bleket, det gjentok seg året etter, og i 2020 var blekingen enda mer omfattende. Foto: The Ocean Agency / XL Catlin Seaview Survey / Richard Vevers

Vi støtter <2°C-prosjektet