Ekspertintervjuet: Derfor sliter korallene

Tropiske korallrev på grunt vann utsettes stadig oftere for bleking. Men alle koraller trues av havforsuring. Også i kalde havområder, forteller forsker Tina Kutti ved Havforskningsinstituttet.

33675818851_37a0e8aff5_o
Bildet er fra 2016, nær Heron Island på Det store barriererevet utenfor Australia. Dette året ble deler av revet bleket, det gjentok seg året etter, og i 2020 var blekingen enda mer omfattende. Foto: The Ocean Agency / XL Catlin Seaview Survey / Richard Vevers