Dyrt – og dyrere blir det - Energi og Klima

Dyrt – og dyrere blir det

Heftig klimaregning: Verdens største reassurandør, Munich Re, lenge hatt klimatrusselen på radaren.

Denne artikkelen er over 2 år gammel.

Munich Re teller alle værrelaterte naturkatastrofer og konkluderer at forbindelsen mot klimaendringer blir stadig tydeligere.

De akkumulerte globale direkte kostnadene relatert til såkalt store vær- og klimahendelser var ifølge data fra Munich Re i perioden 1981 til 2010, i overkant av 10.000 milliarder kroner (2010-kroner).

Ser man på langtidstrenden fra 1981 til 2010 er inflasjonsjustert økning på 185 prosent fra 1981 fram til 2010. Forklaringen til denne store økningen er i hovedsak at graden av eksponering og sårbarhet er i endring. Vi blir flere, og vi blir rikere. Dette sammen med forandring i bosetningsmønstre, urbanisering, endringer i sosioøkonomiske forhold påvirker de observerte trendene i kostnadene relatert til vær og klimahendelser. Vi vil derfor forvente en økning i skader på grunn av ekstremvær selv i et klima der antall ekstreme hendelser ikke forandres.

Mens de økonomiske skadene i den dokumenterte økonomien er høyest for mellom- og høyinntektsland, skjedde 95 prosent av alle dødsfall relater til naturkatastrofer fra 1970 til 2008 i utviklingsland. Hvor mye naturkatastrofer koster verden er svært usikkert, men fra perioden 2001 til 2006 er de estimerte kostnadene rundt 1 prosent av BNP for mellominntektsland, 0,3 prosent for lavinntektsland og 0,1 prosent av BNP for høyinntektsland.

Kilde: Klimapanelets spesialrapport om ekstremvær SREX, 2011.

Ad
Vi støtter Tograder-prosjektet:

Bli abonnent!

<2°C eies av

I samarbeid med